Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Tiếng chổi tre - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu hỏi 1: Nhà thơ nghe tiếng chổi tre vào những lúc nào?

   - Hướng dẫn: Đọc thầm bài thơ, tìm xem tiếng chổi tre thường( hiện vào thời điểm nào. Tìm được thời điểm đó, là em đã có câu trả lời đúng.  

   Gợi ý: Nhà thơ nghe tiếng chổi tre vào thời điểm mà mọi hoạt động của mọi vật mọi người đã ngưng (vào ban đêm: đêm hè khi con ve đã ngủ, đêm dông khi cơn giông vừa tắt...)

   Câu hỏi 2: Tìm nhừng câu thơ ca ngợi chị lao công.

   Hướng dẫn: Đọc thầm bài thơ, tìm xem những từ ngữ nào ca ngợi chị lao công. Tìm được những từ ngữ dó là em đã tìm được câu trả lời. 

   Gợi ý: Đó là những câu thơ: “Chị lao công; Như sắt; Như đồng”

   Câu hỏi 3: Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài thơ?

   Hướng dẫn: Qua việc ca ngợi công việc và sự tận tụy của chị lao công, tác giả muốn nói với em rằng: Phải biết thương yêu,kính trọng và biết ơn những chị vệ sinh đường phố. Nghề nào cùng đẹp, cũng vinh quang miễn là ích nước lợi dân, làm đẹp cuộc sống

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào