Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Thời gian biểu - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu 1: Hãy kể các công việc Phương Thảo làm hàng ngày.

   Gợi ý: Nhìn vào thời gian biểu, em đọc từ các mục: Buổi sáng / từ 6

giờ đến 10 / ngủ dậy ..........................  Đọc hết buổi sáng đến buổi trưa hết trưa đến chiều, đến tối. Đó chính là nội dung câu trả lời.

   Câu 2: Phương thảo ghi các việc cần làm vào thời gian biểu để làm gì?                         

   Gợi ý: Phương Thảo ghi các việc cần làm vào thời gian biểu để: nắm được công việc làm của mình trong từng thời gian cụ thể, vừa không bỏ sót, vừa chủ động thực hiện một cách trình tự có kế hoạch.

    Câu 3: Thời gian biểu ngày nghỉ của Phương Thảo, có gì khác ngày thường.

   Gợi ý: Thời gian biểu ngày nghỉ của Phương Thảo ghi vắn tắt: chỉ  có hai hoạt động chủ yếu.

   Thứ 7: từ 7 giờ đến 11 giờ: học vẽ.

   Chủ nhật: từ 7 giờ đến 11 giờ: đến thăm bà.

shoppe