Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Thêm sừng cho ngựa- Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1: Bin định vẽ con gì?

   Gợi ý: Đọc thầm lại truyện, xem Bin đem vở và bút ra chuồng ngựa để làm gì. Đó chính là nội dung câu trả lời ?                                                                                                               

   Câu 2: Vì sao mẹ hỏi: “Con vẽ con gì đây?"                                                             

   Gợi ý: Em đọc đoạn đối thoại giữa mẹ và Bin.

  Từ cậu: “Mẹ ngạc nhiên .......................................  chẳng thấy giống con ngựa nhỉ!”, em sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên.                                         

   Câu 3: Bin định chữa bức vẽ như thế nào?

    Gợi ý: Em đọc câu cuối của truyện sẽ tìm được câu trả lời cho  

 

   Câu 4: Em hãy nói vài câu với Bin để Bin khỏi buồn.

   Gơi ý: Em hãy dùng lời của mình để động viên, an ủi, khuyến khích Bin.  

   Ví dụ: Bin ơi! Bạn ham tập vẽ là tốt lắm. Hôm nay Bin vẽ chưa giống thì ngày mai Bin sẽ vẽ giống, vẽ đẹp nếu Bin chịu khó luyện tập.