Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Thêm sừng cho ngựa- Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1: Bin định vẽ con gì?

   Gợi ý: Đọc thầm lại truyện, xem Bin đem vở và bút ra chuồng ngựa để làm gì. Đó chính là nội dung câu trả lời ?                                                                                                               

   Câu 2: Vì sao mẹ hỏi: “Con vẽ con gì đây?"                                                             

   Gợi ý: Em đọc đoạn đối thoại giữa mẹ và Bin.

  Từ cậu: “Mẹ ngạc nhiên .......................................  chẳng thấy giống con ngựa nhỉ!”, em sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên.                                         

   Câu 3: Bin định chữa bức vẽ như thế nào?

    Gợi ý: Em đọc câu cuối của truyện sẽ tìm được câu trả lời cho  

 

   Câu 4: Em hãy nói vài câu với Bin để Bin khỏi buồn.

   Gơi ý: Em hãy dùng lời của mình để động viên, an ủi, khuyến khích Bin.  

   Ví dụ: Bin ơi! Bạn ham tập vẽ là tốt lắm. Hôm nay Bin vẽ chưa giống thì ngày mai Bin sẽ vẽ giống, vẽ đẹp nếu Bin chịu khó luyện tập.                                                       

 

shoppe