Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: - Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1: Bạn nhỏ trong bài thơ làm gì?

   Gợi ý: Bạn nhỏ trong bài đang “Đưa...................... ru.................. ”

   Câu 2: Cho biết mỗi ý sau đây được nói trong những câu thơ nào?

   a) Đưa võng ru em.

   b) Ngắm em ngủ.

   c) Đoán em bé mơ thấy gì?

   - Gợi ý:

   a) Đưa võng ru em: có ở trong câu thơ: “Tay em đưa đều” (tay của hạn nhỏ đang đưa võng cho em gái ngủ) ở khổ thơ 1 và ở câu thơ “Tay anh đưa đều”, ở khổ 3 - cậu bé xưng với em gái mình.

   b) Ngắm em ngủ: Bé Giang ngủ rồi, tóc bay phơ phất, vương nụ cười - ở khổ 2.

   Đoán em bé mơ thấy gì? (Có gặp con cò, lặn lội bờ sông, có gặp cánh bướm, mênh mông, ở khổ thứ 2).

  Câu 3: Những từ nào tả em bé đang ngủ rất đáng yêu.

   Gợi ý: Đó là những từ ngữ: “Tóc........................ vương...........................  

shoppe