Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Cái trống trường em- Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1. Bạn học sinh xưng hô, trò chuyện như thế nào với cái trống trường?

   Gợi ý: Bạn học sinh xưng hô trò chuyện với trống rất... mật như với

   Câu 2. Tìm những từ ngữ tả hoạt động, tình cảm của cái trống:

   Gợi ý: Những từ ngữ chỉ hoạt động, tình cảm của cái trống, đó là:

   “nghỉ, ngẫm nghi, lặng ............... nghiêng, ...........................  quá,   gọi...................... tưng bừng”.

   Câu 3. Bài thơ nói lên tình cảm gì của bạn học sinh với ngôi trường?

   Gợi ý:  Bài thơ đã nói lên tình cảm... trường,... lớp,... bạn bè,... thầy cô, và tâm trạng hồ hởi, phấn khởi khi nghe tiếng... điểm nhịp vang lên báo hiệu năm học... đã đến.

shoppe