Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Sáng kiến của bé - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu 1: Bé Hà có sáng kiến gì?

   Gợi ý: Bé Hà đã có sáng kiến chọn cho ông bà một ngày lễ.

   Câu 2: Hai bố con Hà chọn ngày nào làm “ngày ông bà”. Vì sao?

   Gợi ý: Hai bố con Hà bàn nhau chọn ngày .... Vì khi mùa đông đến,trời trở rét, đó là lúc mọi người cần “....... ”

   Câu 3: Bé Hà còn băn khoăn chuyện gì?

   Gợi ý: Bé Hà còn băn khoăn, vì chưa..................để biếu........ nhân 

“ngày......

   Câu 4: Hà đã tặng ông bà món qụà gì?

   Gợi ý: Hà đã tặng ông bà món quà “chùm...... ”

   Câu 5: Bé Hà trong câu chuyện là một cô bé như thế nào?

   Gợi ý: Em đọc thầm lại toàn bài, tìm xém đặc điểm, tình cảm, tính nết của Hà có những điểm gì đáng cho em học tập? Tìm được những đức tính ấy là em đã trả lời được câu hỏi trên. (Hiếu động, thông minh, học giỏi, biết quan tâm, thương yêu đến ông bà).

shoppe