Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Quyển số liên lạc - Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu hỏi 1: Trong sổ liên lạc, cô giáo nhắc Trung làm gì?

   Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn đầu của bài, em sẽ tìm được nội dung mà cô giáo nhắc Trung trong sổ liên lạc vì chữ của Trung xấu quá.

   Gợi ý: Cô giáo nhắc Trung phải "..."

   Câu hỏi 2: Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ cho Trung để làm gì?

   Hướng dẫn: Em đọc tiếp đoạn 2, suy nghĩ xem lí do mà bố đưa sổ liên lạc cũ cho Trung xem làm được lí do đố là em đã có câu trả lời 

   Gợi ý: Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ cho Trung để Trung thấy ngày trước thầy giáo của bố cũng phê bố những lời như thế. Nhưng cố gắng luyện tập mà giờ đây chữ của bố rất đẹp. Con cũng cố ôi làm được như bố.

   Câu hỏi 4: Trong sổ liên lạc, thầy (cô) nhận xét em thế nào?

   Em làm gì để thầy (cô) vui lòng?

 - Hướng dẫn: Em tự suy nghĩ để có câu trả lời đúng với trường hợp của riêng mình.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe