Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Quà của bố - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu 1: Quà của bố đi câu về có những gì?

   Gợi ý: Quà của bố đi câu về có: “Cà cuống.................... hoa sen....cá....

   Câu 2: Quà của bố đi cắt tóc về có những gì?

   Gợi ý: Quà của bố đi cắt tóc về có: “Con xập xành........

   Câu 3: Những từ nào, câu nào cho thấy các con rất thích những món quà của bố? 

  Gợi ý:

+ Đó là từ: “hấp dẫn”.

+ Đó là câu: “Quà của bố làm anh em tôi giàu quá”.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe