Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Những quả đào - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu hỏi 1: Người ông dành những quả đào cho ai?

   Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn 1, tìm lời củạ người ông, em sẽ biết được người ông đã dành những quả đào cho ai. 

   Gợi ý: Người ông đã dành: “quả to...”

    Câu hỏi 2: Mỗi cháu của ông đã làm gì với những quả đào?

   Hướng dẫn:

   Em đọc kĩ đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 tìm xem những đứa cháu của ông: Xuân, Vân, Việt đã làm gì với mấy quả đào.

 - Gợi ý. 

  • Xuân ăn đào và đem hạt. ....... 
  • Vân thấy đào ngon quá ăn hết, vứt hạt đi...
  • Việt không ăn đem....... vì bạn.

    Câu hỏi 3: Nêu nhận xét của ông về từng đứa cháu. Vì sao ông nhận xét như vậy.

   Hướng dẫn: Đọc thầm đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 tìm lời của người ông nhộn xét từng đứa cháu. Rồi suy nghĩ xem người ông nhận xét như vậy là cân cứ vào điều gì? Trả lời được những nội dung ấy là em đã có câu trả lời.

 - Gợi ý: Người ông nhận xét về các cháu:

   Cháu Xuân: "Mai sau.... ”

   Cháu Vân: "Còn... ”

   Cháu việt: “Cháu là người...........

  Nhận xét như vậy là ông căn cứ vào hành động việc làm của những đứa cháu.

 - Em thích nhân vật nào? Vì sao?

 - Hướng dẫn: Em đọc lại bài rồi tự mình suy nghĩ, xem “Xuân, Vân, Việt” trong ba bạn ấy em thích bạn nào nhất, giải thích lí do thích.

   Ví dụ:

  Em thích Vân vì Vân còn bé, nhỏ dại chưa nghĩ gì nhiều, hồn nhiên ngây thơ, có gì nói vậy.

  Em thích Xuân vì Xuân ăn xong còn biết lo xa, biết nghĩ trồng dào để sau này có ăn.

  Em thích Việt, vì Việt là một người biết quan tâm đến bạn bè, sống có tình có nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào