Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Người thầy cũ - Soạn tiếng việt lớp 2

 

    Câu 1. Bố Dũng đến trường làm gì?

   - Gợi ý: Bố Dũng đến trường là để chào....................................

   Câu 2. Khi gặp thầy giáo cũ, bố của Dũng thể hiện sự kính trọng như thế nào?                                                                         

   - Gợi ý: Khi gặp thầy giáo cũ, bố của Dũng thể hiện sự kính "Vội ........    thầy".

    Câu 3. Bố Dũng nhớ nhất là kỉ niệm gì về thầy?

   Gợi ý: Bố Dũng nhớ nhất kỉ niệm “trèo............................... *.

   Câu 4. Dũng nghĩ gì khi bố đã ra vẻ?

   Gợi ý: Sau khi bố ra về, Dũng đã nghĩ: “bố cũng...........................

 

 

  

 

shoppe