Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Người làm đồ chơi - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu 1: Bác Nhân làm nghề gì?

   Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn đầu, tìm xem nghề mà bác Nhân đang làm để kiếm sống là nghề gì? Tìm được nghề ấy, là em đã có câu trả lời.

   Câu  2: Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác Nhân thế nào?

   Hướng dẫn: Đọc thầm lại đoạn 1, tìm xem các bạn nhỏ đã biểu hiện sự thích thú các đồ chơi của bác Nhân làm như thế nào? Tìm được những biểu hiện thích thú đó là em đã có được câu trả lời.

   Câu 3: Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?

   Hướng dẫn: Em đọc thầm đoạn 2, tìm lí do bác Nhân phải chuyển về quê sinh sống? Tìm được lí do đó là em đã có câu trả lời đúng.

 Câu 4: Bạn nhỏ trong truyện dã làm gì dể bác vui trong buối bán hàng cuối cùng?

   Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 3, tìm xem việc làm nào cùa cậu bé đã làm cho bác Nhân vui. Tìm dược những việc làm ấy là em đa tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên.     

   Câu hỏi 5: Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với bạn nhỏ ấy nếu bác biết vì sao hôm đó đắt hàng.                                        

   Hướng dẫn: Qua hành động của bạn nhỏ, em thấy bạn nhỏ là một người như thế nào? Đặt trường hợp em vào vị trí của bác Nhân, khi biết cậu bé đã hết lòng thương yêu, giúp đỡ mình thì em sẽ nói với cậu bé thế nào. Em nói những gì với cậu bé, chắc bác Nhân cũng nói như thế vói cậu bé đấy.

     

 

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào