Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Ngôi trường mới - Soạn tiếng việt lớp 2

       Câu 1: Tìm đoạn văn tương ứng với nội dung sau:

      a) Tả ngôi trường từ xa.

      b) Tả lớp học

      c) Tả cảm xúc học sinh dưới mái trường mới.

     - Gợi ý: Đoạn văn gồm có 3 đoạn.

      + Đoạn 1: Từ đầu đến " lấp ló trong cây" ứng với nội dung:

     Tả....

      + Đoạn 2: Từ " Em bước............mùa thu" ứng với nội dung:

   Tả......

      + Đoạn 3: Phần còn lại của bài văn ứng với nội dung:

   Tả......

     Câu 2. Tìm từ ngữ để tả vẻ đẹp của ngôi trường.

   - Gợi ý: Những từ ngữ tả vẻ đẹp của ngôi trường là:    “Tường......................... ngói ..................  như những .............................   trong cây”. “Tường vôi................ cánh cửa.......................... bàn   ghế....................... như lụa". "Tấm cả...................... mùa thu.”

   Câu 3. Dưới mái trường mới, bạn học sinh cảm thấy có những gì mới?

 - Gợi ý: Dưới mái trường mới, bạn học sinh cảm thấy: “Sao tiếng

trống................ ; tiếng cô giáo .................... Tiếng đọc bài ........................  đến lạ! Nhìn ai........................ Mọi vật cũng đáng........................... ” 

shoppe