Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Ngày hôm qua đâu rồi? - Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu hỏi 1: Bạn nhỏ hỏi bố điều gì?

   Gợi ý: Bạn nhỏ đang hỏi bố “................... đâu rồi?”

   Câu hỏi 2: Nói tiếp ý của mỗi khổ thơ sau cho thành câu.

   Gợi ý:

   Ngày hôm qua ở lại................................ trong vườn.

  Ngày hôm qua ở lại.......................... ........ mẹ trồng.

  Ngày hôm qua ở lại.................................. của con.

   Câu hỏi 3: Em cần làm gì để không phí thời gian?

   Gợi ý: Đọc thầm lại toàn bài, suy nghĩ về giá trị quý báu của thời gian. Thời gian còn quý hơn cả vàng ngọc, vì thời gian qua đi sẽ không còn tìm lại được. Để tiết kiệm thời gian, không để thời gian trôi đi một cách lãng phí, em cần biết sắp xếp thời gian, phân chia bài học, bài làm, và giờ vui chơi giải trí một cách phù hợp.  Rồi em chú ý, chăm chỉ thực hiện những điều đã sắp xếp sao cho có kết quả. Đó chính là nội dung của câu trả lời mà em cần tìm.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe