Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Mục lục sách - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu 1. Tuyển tập này có những truyện nào?  

   - Gợi ý: Tuyển tập này có những truyện: “Mùa quả Cọ ............."

   Câu 2. Truyện “Người học trò cũ”  trang nào?

   - Gợi ý: Em dò tìm mục “Tác phẩm” từ trên xuống dưới, đến tên truyện “Người học trò cũ" thì dừng lại rồi nhìn sang cột “trang”, em sẽ thấy con số chỉ “trang” của truyện đó được in trong tuyển tập.

   Câu 3. Truyện “Mùa quả cọ” của nhà văn nào?

  - Gợi ý: Em dò tìm cột ‘Tác phẩm”, đến tên truyện “Mùa qụả cọ” thì dừng lại rồi nhìn sang trái theo hàng ngang, em sẽ tìm được tên tác giả.

   Câu 4. Mục lục sách để làm gì?

   Gợi ý: Em xem lại nghĩa của từ “mục lục” có bao nhiêu cột, từng cột ghi những nội dung gì, những nội dung đó giúp em hiểu biết được những gì về cấu trúc quyển sách. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi trên.

   Câu 5. Tệp tra mục lục sách Tiếng Việt 2 tập  \(I\)- Tuần 5

  Gợi ý: Em mở quyển sách Tiêng Việt 2 tập  \(I\) ở  cuối sách tìm tuần thứ 5, xem chủ điểm gì, rồi nhìn sang cột thứ 2 theo hàng ngang, đọc lên tên phân môn, đọc tiếp cột nội dung ( cũng theo hàng ngang) bài gì, số tiết? Cứ như thế đọc cho đến hết tuần.  

shoppe