Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Mua kính - Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1: Cậu bé mua kính để làm gì?

    Gợi ý: Cậu bé mua kính để... sách. Vì cậu tưởng hễ đeo kính vào là có thể....

    Câu 2: Cậu bé đã thử kính như thế nào?

   Gợi ý: Cậu bé đã thử đến.....

   Câu 3: Tại sao bác bán kính phì cười ?

    Gợi ý: Bác bán kính phì cười là vì bác thấy cậu bé không biết chữ mà lầm tưởng hễ......

shoppe