Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Mít làm thơ - Soạn tiếng viết lớp 2

  Câu 1: Vì sao cậu bé có tân là Mít?

   Hướng dẫn cách trả lời: Em đọc thầm đoạn 1, suy nghĩ vì sao cậu bé có tên là Mít. Mít có nghĩa là gì? Tìm được nộị dung ấy tà em đã trả lời được câu hỏi trên.

   Gợi ý: Cậu bé có tên Mít là vì cậu .......................... Mít cũng có nghĩa là

đầu óc u tối, không biết gì cả.

   Câu 2: Đạo này, Mít có gì thay dổi?

    Gợi ý: Dạo này, Mít lại.....................  

  

   Câu 3: Ai dạy Mít làm thơ ?

   Thi sĩ Hoa Giấy đã dạy Mít làm thơ.

   Câu 4. Hãy tìm một tiếng cùng vần với tên em. Ví dụ : Loan – ngoan

     Minh – vinh, Hoa – qua , Mai – chai, Ngọc – học, Hòa – quà

shoppe