Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Làm việc thật là vui - Soạn tiếng việt lớp 2

 

   Câu 1: Các vật và con vật xung quanh ta làm những việc gì?

   - Gợi ý: Các vật và con vật xung quanh ta làm những việc:

   Các vật:

   + Cái đồng hồ.............................................................

   + Cành đào...............................................................

   Các con vật:

   + Gà trống................................................................

   + Con tu hú............. .. .............................................

   + Chim..................................................................

 

   Câu 2: Bé làm những việc gì?

   Gợi ý: Những việc bé làm:

   + Bé .....................................................................................

   + Bé .................................. ................. ................................

   + Bé.......................................................................................

   + Bé .................................. ......... ................................. ........

   + Bé  .................................. ......... ................................. ......             

   Câu 3 : Đặt câu với mỗi từ: “rực rỡ, tưng bừng”

   Gợi ý: Em xem lại nghĩa của các từ “rực rỡ, tưng bừng” đâ được giải nghĩa ở phần trên, rồi suy nghĩ đặt từng câu, mỗi câu cổ chứa một trong hai từ đã cho.

   + “rực rỡ”:

   - Vườn hồng nhà em nở bông thật....................

   - Sau cơn mưa, cảnh vật thật................... tươi mát

   - Trong ngày hội, Lan mặc quần áo thật.....................

+ “tưng bừng”:

   - Ngày hội “Phù Đổng” ở trường em năm nay............. chưa từng thấy.

   - Chúng em..................... chào đón năm học mới

   - Buổi lao động làm sạch đẹp môi trường của khu phố em sáng

    nay thật.....................

shoppe