Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Hai anh em- Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1: Người em nghĩ gì và đã làm gì?

  Gợi ý: Người em nghĩ: “Anh mình ............................  sau đó người em ra

đồng

   Câu 2: Người anh nghĩ gì và đã làm gì?

 Gợi ý: Người anh bàn với vợ: ............ rồi anh ra đồng.............

   Câu 3: Mỗi người cho thế nào là công bằng?

  Gợi ý: + Người em cho rằng: “Anh mình còn............. ”

             + Người anh thì cho rằng: “Em ta sống............. ”

   Câu 4: Hãy nói một câu về tình cảm của hai anh em.

   Gợi ý: Qua câu chuyện, em thấy tình cảm của hai anh em có thân thiết không? Họ có quan tâm, nhường nhịn, hi sinh cho nhau không? Tình cảm ấy có đẹp không? Trả lời được những câu hỏi ấy, là em đã tìm được nội dung cho câu trả lời rồi đấy. 

shoppe