Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Há miệng chờ sung - Soạn tiếng việt lớp 2

     Câu 1: Anh chàng lười nằm dưới gốc cây sung để làm gì?

      Gợi ý: Chờ cho sung rụng vào.........................  

   Câu 2: Chàng lười nhờ người đi đường làm giúp việc gì?

   Gợi ý: Chàng lười nhờ người đi đường “nhặt............. vào miệng”.

   Câu 3: Người qua đường giúp chàng lười như thế nào?

  Gợi ý: Ngựời qua đường đã giúp chàng lười “dùng hai ngón chân...  

   Câu 4: Câu nói của anh chàng lười có gì đáng buồn cười?

  Gợi ý: Em đọc lại câu cuối bài, suy nghĩ xem một kẻ lười nhất trên thế gian này, lại đi chê một người khác lười, có nực cười không, khôi hài không? Trả lời được câu hỏi đó, là em đã tìm được nội dung cho câu trả lời. 

shoppe