Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Gà "tỉ tể" với gà - Soạn tiếng việt lớp 2

     Câu 1: Gà con biết trò chuyện với mẹ từ khi nào?

   Gợi ý: Em đọc kĩ câu đầu cửa chuyện, tìm xem gà mẹ, gà con tâm sự với nhau khi gà con đang còn ở đâu. Đó chính là nội dung câu trả lời.

   Câu 2: Nói lại cách gà mẹ báo cho con biết:

   a) “Không có gì nguy hiểm.”

   b) “Có mồi ngon lại đây!"

   c) “Tai họa, nấp nhanh!”

     Gợi ý:                                                                                                      

   a) “Không có gì nguy hiểm.": âm thanh phát ra từ gà mẹ “Cúc từ từ thong thả.

   b) “Có mồi ngon lại đây!": âm thanh phát ra từ gà mẹ (“Cúc, cúc ”) nhanh, liên tục.

   c) “Tai họa, nấp nhanh!”: âm thanh phát ra từ gà mẹ “roóc, roóc” gấp gáp liên tục đồng thời với động tác xù lông. 

shoppe