Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Điện thoại - Soạn tiếng việt lớp 2

   ​​​​​​​Câu 1: Nói lại những việc Tường làm khi nghe tiếng chuông điện thoại.

   - Gợi ý: Tường nhấc......

   Câu 2: Cách nói trên điện thoại có điểm gì giống và điểm gì khác cách nói chuyện bình thường?

   - Gợi ý: Điểm giống nhau và khác nhau khi nói chuyện trong điện thoại và nói chuyện bình thường.

   a) Giống: Đều phải chào hỏi, thăm, chúc sức khỏe, thông báo tin tức, tình hình.

  b) Khác:

   - Nói trong điện thoại: nhanh, gọn không dài dòng để tiết kiệm tiền.

   - Nói trong điện thoại phải tự xưng tên trước.

   Câu 3: Tường có nghe bố mẹ nói chuyện trên điện thoại không? Vì sao?

   Gợi ý: Em đọc kĩ phần cuối và suy nghĩ xem khi hai người nói chuyện trên điện thoại, mình cách xa máy điện thoại có nghe được không? Mặt khác nghe người khác điện thoại cho nhau mình đứng nghe có lịch sự không? Trả lời được những câu hỏi đó là em đã tìm được nội dung câu trả lời.

shoppe