Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Đi chợ - Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1: Cậu bé đi chợ mua gì?

   - Gợi ý: Đọc kĩ 3 câu đầu của truyện tìm xem cậu bé được bà sai đi chợ mua gì?

   Cậu bé được bà sai đi chợ mua “........ ”

  Câu 2: Vì sao gần đến chợ, cậu lại quay về nhà?

- Gợi ý: Gần đến chợ cậu bé quay về nhà vì cậu không biết mua tương , mua mắm.......          

  Câu 3: Vì sao bà phì cười khi nghe cậu hỏi?

- Gợi ý: Bà phì cười vì nghe cậu hỏi cái điều quá buồn............................. quá ngớ ngẩn..........

   Câu 4: Lần thứ hai cậu quay về hỏi bà điều gì?

 - Gợi ý: Lần thứ 2 cậu quay về hỏi bà “đồng... đồng nào................... ”.

  Câu 5: Em hãy thay bà trả lời cho cậu bé. 

 - Gợi ý: Em có thể thay bà nói với cậu thế này:

  Cháu của bà sao mà khờ thế, cần gì phải phân biệt đồng nào mua tương, đồng nào mua mắm hở cháu. Đồng nào cũng mua được tương, đồng nào cũng mua được mắm đấy cháu ạ!”

  Hoặc “Thằng cháu yêu của bà, mày ngốc vừa vừa chứ, sao lại phải phân biệt đồng nào mua tương, đồng nào mua mắm hở cháu?” 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe