Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Đàn gà mới nở - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu 1:Tìm những hình ảnh đẹp và dáng yêu của đàn gà con

   Gợi ý: Những hình ảnh đẹp và đáng yêu của đàn gà con biểu hiện 

   + Hình dáng:            “Lông............................. ”

                                    " Mắt.............................".

  + Hoạt động:            “Con biến...................... ”

                                   “Líu ríu.......................... "

                                  “Chạy như lăn tròn".

   Câu 2: Gà mẹ bảo vệ con, âu yếm con như thế nào?

  - Gợi ý: - Gà mẹ bảo vệ đàn gà của mình khi thấy diều quạ: “Mẹ đang...................... “Con............................... trong”.   “Mẹ ngẩng................................ ”

  - Gà mẹ âu yếm đàn gà con của mình: “Bây giờ........................................ “Mẹ đi lên

............ , “Đàn con bé tí, líu ríu.......................... ”

   Câu 3: Câu thơ nào cho thấy nhà thơ rất yêu đàn gà mới nở.

   - Gợi ý: Em đọc lại khổ thơ 1, em sẽ tìm thấy câu mà nhà thơ biểu hiện tình cảm của mình.

shoppe