Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Đàn bê của anh Hồ Giáo - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu hỏi 1: Không khí và bầu trời mùa xuân trên đồng cỏ Ba Vì đẹp như thế nào?

   Hướng dẫn: Em đọc lại đoạn dầu, tìm những từ ngữ mô tả đặc điểm, tính chất của không khí, bầu trời trên đồng cỏ Ba Vì. Tìm được những nội dung đó, là em đã có câu trả lời.

   Gợi ý: “Không khí trong lành..... đám mây trắng”.

  Câu hỏi 2: Tìm những từ ngữ hình ảnh thể hiện tình cảm của đàn bê với anh Hồ Giáo.

   Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn văn còn lại, tìm xem sự biểu hiện tình cảm của đàn bê đối với anh Hồ Giáo được biểu hiện qua những hành động cử chỉ nào? Tìm được những hành động, cử chỉ ấy là em đã tìm được câu trả lời

   - Gợi ý: Từ ngữ, hình ảnh thể hiện tình cảm cuả đàn bê đối với anh

   Hồ Giáo là: “Quẩn vào chân, nhảy quẩng lên................ xung quanh

anh: dụi........... , nũng nịu sán vào........... đòi bế".

     Câu hỏi 3: Theo em, vì sao đàn bê yêu quý anh Hồ Giáo như vậy?

   Hướng dẫn: Qua bài văn, em thấy đàn bò rất yêu quý anh Hồ Giáo. Vậy anh Hồ Giáo đã làm gì dể chúng yêu? Trả lời được câu hỏi này là em đã có thể trả lời được câu hỏi của bài nêu ra.

   Gợi ý: Theo em, vì anh Hồ Giáo đã yêu đàn bê như người...

   Quan tâm, sàn sóc, chăm bẵm, chiều chuộng đàn bê hết mình. Anh chính là người mẹ của............ 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào