Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Con chó nhà hàng xóm - Soạn tiếng việt lớp 2

       Câu 1: Bạn của bé ở nhà là ai?

   Gợi ý: Bạn ở nhà của bé là..............  

      Câu 2: Khi bé bị thương, Cún đã giúp bé như thế nào?

   Gợi ý: Khi bé bị thương, Cún đã giúp bé bằng cách: “chạy...... ”

     Câu 3: Những ai đến thăm bé? Vì sao bé vẫn buồn?                 

   Gợi ý: Bạn bè ở lớp “thay nhau.............. nhưng khi các bạn về bé lại buồn vì bé nhớ...........................

     Câu 4: Cún đã làm cho bé vui như thế nào?

 - Gợi ý: Cún đã làm những việc đưa cho bé tờ báo, bút chì, có khi thì con búp bê........... Những việc làm ấy đã làm cho bé cười, vui thích.

     Câu 5: Bác sĩ nghĩ rằng bé mau lành là nhờ ai?

 - Gợi ý: Bé mau lành nhờ................... giúp đỡ.

  

shoppe