Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Cô giáo lớp em - Soạn tiếng việt lớp 2

 

    Câu 1. Khổ thơ 1 cho em biết điều gì về cô giáo?

   Gợi ý: Khổ thơ 1 đã cho em biết về cô giáo của em là một người rất.... chúng em. Bao giờ cô cũng đến..... để đón ........Cô rất tận tụy, hết lòng vì.....của mình.

   Câu 2. Tìm những hình ảnh đẹp trong lúc cô dạy em viết (khổ thơ thứ 2).

    Gợi ý: Những hình ảnh đẹp trong lúc cô giáo dạy em tập viết là

những hình ảnh: “Gió ..................... “Nắng................................. ”

  Câu 3. Tìm những từ ở khổ thơ 3 nói lên tình cảm của học sinh đối với cô giáo.

  Gợi ý: Những từ ở khổ thơ thứ 3 nói lên tình cảm của học sinh đối

với cô giáo là: “Am”, “yêu...................... " “ng........................... .”

   Câu 4. Tìm những tiếng cuối dòng có vần giống nhau ở khỗ thơ 2 và khổ thơ 3.

    Khổ thơ 2 có 2 tiếng cuối cùng vần.

   Đó là các tiếng: “nh............................. và b.............................. ”

    Khổ thơ 3 có 2 tiếng cuối cùng vần.

  Đó là các tiếng: “th.............................. và ch............................ ” 

shoppe