Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Có công mài sắt có ngày nên kim- Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu hỏi 1: “Lúc đầu, cậu bé học hành thế nào?”

   Hướng dẫn cách trả lời: Đọc thầm đoạn 1 trong sách giáo khoa, tìm hành động của cậu bé khi cầm sách đọc và khi tập viết, em sẽ tìm được nội dung trả lời cho câu hỏi trên.

   Gợi ý: “Mỗi khi cầm.............. Những lúc tập viết, cậu cũng chỉ .................. .”

    Câu hỏi 2: “Cậu bé thây bà cụ đang làm gì?”

   Hướng dẫn cách trả lời: Đọc thầm câu đầu của đoạn 2 trong sách, tìm xem bà cụ tay cầm cái gì và đang mải miết làm gì, em. sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời.

   Gợi ý: “Bà cụ tay cầm................ ”

   Câu hỏi 3: “Bà cụ mài thỏi sắt để làm gì?”

  Hướng dẫn cách trả lời: Đọc thầm câu bà cụ trả lời cho cậu bé, em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời.

 Gợi ý: “Bà mài............... kim khâu............... ”

  Câu hỏi 4: Thái độ của cậu bé ra sao sau câu trả lời của bà cụ?

   Hướng dẫn cách trả lời: Đọc thầm hai câu cuối của đoạn 2, em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời trên.

   Gợi ý: "Cậu bé................. nghi ngờ, tỏ vẻ không tin lời.......................... ” 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe