Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Chuyện quả Bầu - Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu hỏi 1: Con Dúi mách hai vợ chồng người đi rừng điều gì?

 - Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 1, tìm điều bí mật mà Dúi nói cho hai vợ chồng người đi rừng biết, Đó là câu trả lời cho câu hỏi.

Gợi ý: “Dúi báo.... khuyên họ     

   Câu hỏi 2: Hai vợ chồng làm cách nào để thoát nạn?

 - Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn 2, em sẽ tàm được nội dung cho câu trả lời.

   Gợi ý: Hai vợ chồng làm..... Nhờ sống thoát nạn”.

  Câu hỏi 3: Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt?

   Hướng dẫn: Đọc thầm đoạn 3, em sẽ tìm thấy nội dung câu trả lời.

   Gợi ý: “ít lâu sau........ Bầu”. Một thời gian sau “từ trong quả bầu.............. bé nhỏ nhảy ra”.

   Câu hỏi 4: Hãy kể thêm tên một số dân tộc trên đất nước ta.

   Hướng dẫn: Ngoài ngững dân tộc nêu trong bài, em biết những dân tộc nào thì nêu tiếp.

   Vi dụ: Dân tộc Vân Kiều, dân tộc Rục...

  Câu hỏi 5: Hãy đặt tên khác cho truyện.

- Hướng dẫn: Dựa vào nội dung câu chuyện, em suy nghĩ tự mình đặt tên cho câu chuyện, sao cho tên truyện phù hợp với nội dung là được.

 Ví dụ: Tên truyện có thể. là “Sinh ra từ một mẹ” hoặc “Tổ tiên của chúng ta"

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào