Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Chiết bút mực - Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1. Những từ ngữ cho biết Mai mong được viết bút mực?

   Gợi ý: Đó chính là “từ ..............................  nhìn cô. Mai cảm thấy

              ............ lắm.”

    Câu 2. Chuyện gì đã xảy ra với Lan?

   Gợi ý: Khi được cô giáo cho phép viết bút mực nhưng Lan lại không có ..............................  để viết vì ............................  nên Lan .........................  gục....."

 

   Gợi ý: Mai loay hoay mãi với cái hộp bút vì một nửa thì bạn mượn một nửa thì cảm thấy và...

 ​​​   Câu  4. Khi biết mình cũng được viểt bút mực, Mai nghĩ và nói thế nào?

   Gợi ý: Khi biết mình được phép cô giáo cho viết bút mực Mai thấy 

................................................................. rồi Mai nói:......................."

  Câu 5. Vì sao cô giáo khen Mai?                                                             

   Gợi ý: Cô giáo khen Mai là vì: Mai đã cho Lan......................

tình cảm bạn bè ......................... chân tình, biết nhường .... trong lúc bạn gặp khó khăn.

shoppe