Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Cháy nhà hàng xóm - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu hỏi 1: Thấy có nhà cháy mọi người trong làng làm gi?

   Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn đầu, tìm xem những hành động của mọi người thể hiện như thế nào? Tìm được những hành động đó, là em đã có câu trả lời.

   Gợi ý: Thấy có nhà cháy, mọi người “đổ ra........ dám cháy”.

   Câu hỏi 2: Trong lúc mọi người chữa cháy, người hàng xóm nghĩ gì, làm gì?

   Hướng dẫn: Em đọc thầm lại bài, tìm xem thái độ và hành dộng của người hàng xóm thế hiện ra sao khi mọi người đang ra sức đập tan đám cháy. Tìm được những biểu hiện về thái độ, hành động của người hàng xóm lúc ấy, là em đã có câu trả lời.

   Câu hỏi 3: Kết thúc câu chuyện ra sao?

   Hướng dẫn: Em đọc đoạn cuối, sẽ tìm được câu trả lời.

   Gợi ý: Kết thúc câu chuyện là “Nhà cửạ............... thiêu sạch”.

 Câu hỏi 4: Câu chuyện này khuyên ta điều gì?

   Hướng dẫn: Đọc lại toàn bộ diễn biến câu chuyện, em sẽ tìm được câu trả lời.

   Gợi ý: Câu chuyện này khuyên ta sống ở đời phải biết quan tâm đến mọi người chung quanh, có ý thức trách nhiệm đến cuộc sống

 

cộng đồng. Không ích kỉ cá nhân, không thờ ơ bàng quan trước một sự việc xảy ra ầnh hưởng lớn đến cuộc sống cộng đồng....                                                       

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào