Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Cây dừa- Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu hỏi 1: Các bộ phận của cây dừa (lá, ngọn, thân, quả) được so sánh với những gi?

     Hướng dẫn: Em đọc lại toàn bài xem tác giả đã so sánh các bộ phận của cây dừa với những hình ảnh nào. Đó chính là câu trả lời.

Gợi ý:

  + lá dừa: được so sánh như cánh tay chiếc lược.

  + ngon dừa: được so sánh như cái đầu (gật đầu).

  + quả dừa: được ví như đàn lợn con.

  + thân dừa: được ví như con người đứng canh trời đất..

   Câu hỏi 2: Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (gió, trăng, mây, nắng, đàn cò) như thế nào?

   Gợi ý: Cây dừa gắn bố với thiên nhiên rất gần gũi thân thiết.

   Ngày thì đón gió, đêm thì gọi trăng, nở hoa cùng sao, chải tóc cho mây xanh, làm dịu nắng trưa, vui cùng đàn cò trắng.

   Câu hỏi 3: Em thích câu thơ nào? Vì sao?

   Hướng dẫn: Đọc lại toàn bộ bài thơ, tự em xác định những câu thơ mà em thích.

    Ví dụ: câu                  “Đêm hè hoa nở cùng sao

 Tàu dừa -  chiếc lược chải vào mây xanh°.

  Hoặc một số câu thơ khác. Rồi nói lên cảm nghĩ của mình.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào