Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Cây đa quê hương - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu hỏi 1: Những từ ngữ, câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu?

    Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn 1, tìm xem cây đa sống lâu năm được biểu hiện qua từ ngữ, hình ảnh nào? Tìm những từ ngữ hình ảnh ấy. Đó chính là nội dung câu trả lời.

   Gợi ý: Cây đa sống rất lâu năm được thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, câu văn sau:

   “Cây đa nghìn nám...”, “một tòa........ ”, “Chín đứa bắt tay ôm.......... ”,

   “Cành cây lớn hơn.......... ”, “Ngọn.......... ”, “Rễ cây........ ”.

   Câu hỏi 2: Các bộ phận của cây đa được tả bằng những hình ảnh nào?

   Dựa vào đoạn 1, em nêu cụ thể từng bộ phận.

  + Thân: nhiều người ôm không xuể.

  + Cành: lớn hơn cột đình.

  + Ngọn: chót vót.

  + Rễ: nổi lên mặt đất thành nhừng hình thù kì quái.

   Câu hỏi 3: Hây nói lại đặc điểm mỗi bộ phận cây da bằng một từ (thân: to)

   + Cành: rất lớn.

   + Ngọn: cao vút.

   + Rễ: như những con rắn khổng lồ.

    Câu hỏi 4: Ngồi hóng mốt ở gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương?

 Hướng dẫn: Em đọc kĩ phần cuối của, bài, sẽ tìm được những cảnh đẹp nữa của quê hương tác giả.

- Gợi ý: Đó là cảnh: lúa vàng...., đàn trâu.......,bóng sừng trâu........ yên lặng.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào