Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Cậu chuyện bó đũa - Soạn tiếng việt lớp 2

     Câu 1: Câu chuyện này có những nhân vật nào? 

    Gợi ý: Câu chuyện gồm có các nhân vật sau:

   (1). Ông bố

   (2). Cậu con trai

   (3).Cô con dâu - vợ của con trai ông cụ.

   (4). Cô con gái

   (5). Cậu con rễ - chồng của con gái ông cụ.

  Câu  2: Tại sao bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa?

 -  Gợi ý: Bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa là vì họ để cả đũa (rất nhiều chiếc hợp lại) thì không tài nào bẻ gãy được.

   Câu 3. Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?

 - Gợi ý: Khác với những người con, ông cụ đã không để nguyên cả bó đũa mà bẻ, ông lấy từng chiếc mà bẻ. Bẻ hết chiếc này đến chục khác cho đến hết cả bó. Đó chính là nội dung câu trả lời.

  Câu 4: Một chiếc đũa được ngầm so sánh với gì? Cả bó được ngầm so sánh với gì?

   Gợi ý:

   Một chiếc đũa được ngầm so sánh với một người con, sống riêng lẻ.

  Cả bó đũa được ngầm so sánh với cả mấy đứa con khi biết sống đoàn kết với nhau.

  Câu 5: Người cha muốn khuyên các con điều gì? 

  Gợi ý: Người cha muôn khuyên các em phải biết  "................. Có đoàn

kết.....................  

shoppe