Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Bảo vệ như thế là rất tốt - Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu hỏi 1: Anh Nhà được giao nhiệm vụ gì?

   Hướng dẫn: Đọc phần đầu của chuyện, tìm xem dơn vị bảo vệ Bác Hồ được bổ sung ai? Ai được phân công đứng ở vọng gác và làm nhiệm vụ gì? Trả lời được những câu hỏi đó là em dã tìm được câu trả lời.

   Câu hỏi 2: Vì sao anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ? 

   Hướng dẫn: Vừa mới bổ sung vào đơn vị bảo vệ, anh Nha đã biết  Bác Hồ chưa? Làm nhiệm vụ canh gác thì phải thực hiện công việc của mình như thế nào? Giải đáp được những câu hòi đó là em đã tìm được câu trả lời   

    Câu hỏi 3: Bác Hồ khen anh Nha thế nào?

   Hướng dẫn: Đọc lại phần cuối câu chuyện, em sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên.       

   Câu hỏi 4: Em thích chi tiết nào nhất? Vì sao?

     Hướng dẫn: Đọc lại toàn bộ, suy nghĩ xem chi tiết nào em thích 1 thì chọn chi tiết đó, rồi giải thích lí do.

   Ví dụ: Em thích chi tiết anh Nhã nói: “Bác cũng phải có giấy mà! ó giấy mới được vào mà”.

    Vì chi tiết đó thể hiện tính nhiêm túc chấp hành nhiệm vụ của người chiến sĩ bảo vệ. Nhưng nó cũng bộc lộ tính nguyên tắc cứng nhắc của người làm nhiệm vụ. Tuy không biết mặt Bác (vì mới chuyển đến) nhưng Bác đã tư giới thiệu mình với anh Nha rội. Một chi tiết vừa thể hiện tính nghiêm túc trong làm nhiệm vụ, vừa thể Mì hiện cái vui, cái tức cười của người chiến sĩ bảo vệ.


 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe