Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Bàn tay dịu dàng - Soạn tiếng việt lớp 2

     Câu 1. Tìm những từ ngữ cho thấy An rất buồn khi bà mới mất.

   - Gợi ý: Những từ ngữ nào cho thấy An rất buồn khi bà mới mất là:   

 “lòng.............................. .... nỗi buồn; ngồi......................................... ; Thì thào ......

     Câu 2. Khi biết An chưa làm bài tập, thái độ của thầy giáo thế nào?

   Gợi ý: Khi biết An chưa làm bài tập với lí do bà vừa mất, An lại đang  cần ở trong tâm trạng buồn đau nên thầy không quở trách, với lại thấy       An thật thà, dám nói thẳng nỏi thật, thầy lại càng quý hơn nên đọc thầỵ xoa đầu An” biểu lộ sự thông cảm, thương yêu trìu mến.  

 Câu 3: Tìm những từ ngữ thể hiện tình cảm của thầy giáo đối với An.

- Gợi ý: Đó là những từ: “Thầy nhẹ........... ”, “Bàn tay......... ” “Tốt lắm”,

“Thầy.... nói”. Chính những từ ngữ này đã bộc lộ sự thương yêu và

niềm tin của thầy đối với An.


     

shoppe