Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ - Soạn tiếng viết lớp 2

   Câu 1: Nai Nhỏ xin phép cha đi đâu? Cha Nai Nhỏ nói gì?

  Gợi ý:

  + Nai Nhỏ xin phép cha...

  + Cha Nai Nhỏ nói: Cha... Nhưng con hãy... bạn của con.

   Câu  2: Nai Nhỏ đă kể cho cha nghe những hành động nào của bạn mình?

   Gợi ý: Nai Nhỏ đá kể cho cha nghe những hành động của bạn mình, gồm:

   Hành động 1: Dùng vai.............. chặn lối đi.

   Hành động 2: Nhanh trí kéo....... chạy xa khỏi chỗ lào.............

   Hành động 3: Lao tới dùng đôi........... húc....................

   Câu 3: Mỗi hành động của bạn Nai Nhỏ nói lên một điểm tốt của bạn ấy. Em thích nhất điểm nào?

   Gợi ý: Qua ba hành động của bạn Nai Nhỏ, hành động nào cũng đẹp, cũng tốt, cũng đáng cho người khác học tập noi theo. Nhưng yêu cầu của nội dung câu hỏi là “Em thích hành động nào nhất?”. Vì vậy, em cần so sánh, đối chiếu xem hành động nào mà bạn Nai Nhỏ thể hiện lòng can đảm, sự dũng cảm lao vào nơi nguy hiểm để cứu bạn. Xác định được hành động ấy là em đã tìm được câu trả lời. Đó là hành động lao. húc.............

   Câu 4: Theo em, người bạn tốt là người như thế nào?

    Gợi ý: Ba hành động thể hiện ba phẩm chất tốt của bạn Nai Nhỏ, đó là: Có sức khỏe, thông minh và dũng cảm liều mình cứu bạn. Nhưng khi Nai Nhỏ kể cho cha nghe hành động 1 và 2 của bạn thì cha Nai Nhỏ vẫn còn lo chưa yên tâm. Mãi đến lúc Nai Nhỏ kể đến hành động thứ 3 của bạn thì cha Nai Nhỏ mới mừng rỡ, không phải lo lắng cho Nai Nhỏ nữa. Từ những ý nêu trên, em có thể so sánh, đối chiếu tự tìm ra nội dung câu trả lời gần như nội dung câu nói mà người cha đã nói với Nai Nhỏ. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi trên.

    Người bạn tốt phải là một người sẵn lòng vì...