Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Bán chó - Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1. Vì sao bố bảo phải cho bớt chó con đi? 

  Gợi ý: Bố bảo phải cho bới đi là vì “Nhiều... quá".

   Câu 2: Giang đã bán chó như thế nào?

   Qợi ý: Giang đã đổi... lấy hai...

  Câu 3: Sau khi Giang bán chó, số vật nuôi trong nhà có giảm đi không?

  -  Gợi ý: Em suy nghĩ xem Giang đổi một con chó lấy hai con mèo.

Vậy vật nuôi trong nhà giảm hay tăng? Trả lời được câu hỏi ấy là em đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi trên.  

shoppe