Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Bà cháu- Soạn tiếng việt lớp 2

    Câu 1: Trước khi gặp cô tiên, ba bà cháu sống như thế nào?

   Gợi ý: Trước khi gặp cô tiên ba bà cháu sống rất cực khổ, vất vả nhưng cảnh nhà.........

   Câu 2: Cô tiên cho hạt đào và nói gì?

   Gợi ý: Em đọc kĩ phần cuối của đoạn 1, em sẽ thấy lời dặn của cô tiên.

 Câu 3, 4: Sau khi bà mất, hai anh em sống như thế nào? Vì sao hai anh em giàu có mà không thấy vui sướng?

   Gợi ý: Sau khi bà mất, nhớ lời cô tiên dặn, hai anh em đem gieo hạt đào bên mộ bà. Cây đào đã nẩy mầm...... Tuy có nhiều vàng bạc,

cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng hai anh em vẫn cảm thấy .... vì thiếu tình thương của.........

   Câu 5: Câu chuyện kết thúc như thế nào?

   Gợi ý: Kết thúc câu chuyện, cô tiên đã cho hai anh em thực hiện được ước muốn của mình. “Bà sống lại, không cần đến sự sung sướng giàu sang mà thiếu đi tình thương ấm áp của bà”. 

shoppe