Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Ai ngoan sẽ được thưởng - Soạn tiếng việt lớp 2

 Câu hỏi 1:  Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng?

   - Hướng dẫn: Em đọc kĩ phần 2 của đoạn 1, tìm xem những chỗ mà Bác Hồ cùng các em nhi đồng đến thăm. Đó là nội dung câu trả lời em cần tìm.

   - Gợi ý: “Bác cùng các em đi thăm phòng ngủ...........

  Câu hỏi 2: Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì?

   Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 2, sẽ tìm thấy những điều mà Bác Hồ quan tâm, hỏi các em. Tìm được những điều ấy là em đã có câu trả lời.

  - Gợi ý: Bác Hồ hỏi các em: “Các. cháu chơi............... ; “Các cháu

ăn....... “Các cô có..“Các cháu có thích.............

     Câu hỏi 3: Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những ai?

    Hướng dẫn: Em đọc thầm lại phần cuối của đoạn 2, tìm câu nói của một em bé đề nghị. Đó chính là nội dung em cần trả lời.

    Gợi ý: Các em đề nghị Bác: “Ai ngoan...”.

   Câu hỏi 4: Tại sao bạn Tô không dám nhận keo của Bác chia?

   Hướng dẫn: Em đọc thầm đoạn 3, tìm xem Tộ nói gì với Bác. Đó chính là nội dung câu trả lời.

   Gợi ý: Bạn Tộ không dám nhận kẹo của Bác chia vì “Tộ thấy

mình...... ”

Câu hỏi 5: Vì sao Bác khen bạn Tộ ngoan?

   Hướng dẫn: Em đọc kĩ phần cuối của truyện, tìm lời khen mà Bác nói với Tộ. Đó chính là nội dung câu trả lời.

  Gợi ý: Bác khen bạn Tộ ngoan vì Tộ biết

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào