Đăng ký

Soạn bài Ôn tập cuối học kì I tiết 3+4 - Soạn tiếng việt lớp 4

1. Kiểm tra Tập đọc Học thuộc lòng: Như  các tiết trước.

2. Đề: Kể chuyện ông Nguyễn Hiền.

a) Mở bài kiểu gián tiếp:

Thần đồng là những chú bé ngay từ tuổi nhỏ đã bộc lộ tài năng của mình. Nói đến những thần đồng  nước ta xưa nay, mọi người thường nghĩ ngay đến Nguyễn Hiền, một chú bé nhà nghèo tự học đã đỗ Trạng nguyên lúc vừa 13 tuổi vào đời vua Trần Nhân Tông.

b) Kết bài kiều mở rộng

Câu chuyện về thần đồng Nguyễn Hiền đúng là một minh chứng đầy thuyết phục cho lời khuyên nhủ của cổ nhân “Có công mài sắt có ngày nên kim.”

                                                Tiết 4

1. Kiểm tra Tập đọc và Học thuộc lòng: Như các tiết trước.

2. Nghe - viết : Đôi que đan.

Chú ý nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ Đôi que đan.