Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu:Từ ngữ về vật nuôi.Câu kiểu Ai thế nào? - Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của con vật, rồi điền vào dưới hình vẽ mỗi con vật: (nhanh, chậm, khỏe, trung thành).

    Em quan sát từng bức tranh (Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 trang 70)  xem từng bức tranh vẽ con gì và tìm xem những đặc điểm nào (nhanh, 1 chậm, khỏe, trung thành) ứng với con vật đó, thì em ghi xuống dưới.

   Thực hành:

   Từ trái sang phải có 4 tranh, em có thể chọn ghi:

  - khỏe (trâu), chậm (rùa), trung thành (chó), nhanh (thỏ).

   2.Ghi thêm từ ngữ chỉ hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây:

  mẫu: đẹp —> đẹp như tiên (đẹp như tranh)

  a) đẹp —> đẹp như tiên giáng trần (đẹp như tranh tố nữ)

  b) cao —> cao như núi dài như sông, cao như sếu,...

  c)  khỏe  —> khỏe như voi, khỏe như trâu, khỏe như hùm...

  d) nhanh —> nhanh như chớp, nhanh như điện,...

  e) chậm —> chậm như rùa, chậm như sên,...

  g) hiền —> hiền như bụt, hiền như đất...

 

  i) xanh —> xanh như tàu lá, xanh như trời mùa thu,...

  k) đỏ —> đỏ như son, đỏ như gấc...

   3. Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau:

* Mẫu: Mắt con mèo nhà em... —> tròn: Mắt con mèo nhà em tròn như hòn bi ve.

 a) Mắt con mèo nhà em tròn lóng lánh như hai viên ngọc bích.

 b)Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt và mềm như tấm vải nhung.

 c) Hai tai nó nhỏ xíu như hai lá hồng non, trông thật dễ thương.

shoppe