Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu: Từ ngữ về học tập.Dấu chấm hỏi- Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Viết vào chỗ trống các từ:

   

Có tiếng học Có tiếng "tập"

 M: học hành

      học hỏi

      học lỏm

      học mót

      năm học

 M: tập đọc

     tập chép

     tập làm văn

     bài tập 

     luyện tập

   2. Đặt câu với mỗi một từ vừa tìm được ở bài tập (1)

   

. Gợi ý:

   Em chọn bất kỳ từ nào vừa tìm được ở trên đặt câu có chứa từ đó, sao cho diễn đạt được một ý mà người khác hiểu được.

   2-2. Thực hành:

   Em có thể đặt câu như sau: chọn từ “bài tập”. “Tôi nay, em đã làm xong tất cả bài tập cô cho về nhà.” Hoặc “Những bài tập toán em đã làm xong”. Hay Bố thường căn dặn em: “Phải làm xong bài tập mới được đi chơi”.

   3. Sắp xếp lại các từ trong những câu đã cho để tạo thành câu mới:

     Thực hành:

    a. Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ.

  • Bác Hồ, thiếu nhi rất yêu.
  • Thiếu nhi, Bác Hồ rất yêu.

   b.  Bạn thân nhất của em là Thu.

  •  Em là ban thân nhất của Thu
  • Bạn thân nhất của Thu là em

   4.Đặt dấu câu thích hợp vào ô trống cuối mỗi câu

   - Tên em là gì ?

   - Em học lớp mấy?

   - Tên trường của em là gì?