Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu:Từ chỉ hoạt động, trạng thái.Dấu phẩy - Soạn tiếng việt lớp 2

    1. Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong các câu a, b, c. 

 Gợi ý:  

   Em đọc kỹ các câu a, b, c tìm đúng các từ chỉ hoạt động của loài vật, trạng thái của sự vật gạch dưới các từ đó. 

   1-2. Thực hành:

  1. Con trâu ăn cỏ.
  2. Đàn bò uống nước dưới sông.
  3. Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.

    2. Điền từ thích hợp “giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn” vào mỗi chỗ trống trong bài đồng dao.

   2-1. Gợi ý:

   Để điền đúng các từ “giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn” vào các chỗ trống  thích hợp, em cần hiểu các từ trên là  những từ chỉ hoạt động, hiểu nghĩa được các từ đó, em đọc các câu đã cho để điền các từ đó vào chỗ  trống thích hợp, diễn đạt một ý rõ ràng.

   2- 2. Thực hành:

   “Con mèo, con mèo

    Đuổi theo con chuột

 Giơ vuốt nhe nanh

       Con chuột chạy quanh

    Luồn hang luồn hốc.”

    3. Đặt dấu phẩy vào những chỗ chấm thích hợp trong mỗi câu sau.  

   3-1. Gợi ý:

   Để đặt dấu phẩy vào. những chỗ thích hợp trong các câu đã cho, em cần chú ý: dấu phẩy là một loại dấu dùng để ngàn cách các từ hoặc các cụm từ hoặc các cụm từ trong câu, cho ý câu được rõ ràng mạch lạc. Em đọc các câu rồi dùng dấu phẩy tách các cụm từ cùng chỉ một hoạt động, một phẩm chất hay cùng chỉ sự vật là được.

   3-2. Thực hành:

  1. Lớp em học tập tốt, lao động tốt.
  2. Cô giáo chúng em rất yêu thương, quý mến học sinh.
  3. Chúng em luôn kính trọng, biết ơn các thầy cô giáo.   
shoppe