Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu:Tên riêng và cách viết tên riêng . Câu kiểu Ai là gì? - Soạn tiếng việt lớp 2

    1. Hãy viết vào chỗ trống: 

   a. Tên hai bạn trong lớp:                                                                               

    -  Ngô Xuân Yến Ngọc.

    - Trương Thị Phương Chi.

   b. Tên một dòng sông (hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi) ở địa phương

   - Sông: Tiền, Hậu, cổ Chiên, Vàm cỏ Đông.                                           

   - Hồ: Ba Bể, Xuân Hương, Hoàn Kiếm.

   - Núi: Ngự Bình, Bà Đen.

   2. Đặt câu theo mẫu đã cho rồi ghi vào chỗ trống:

   Mẫu: Môn học em yêu thích là môn tiếng Việt.

  a. Giới thiệu trường em:

   - Trường của em tên là Trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

  b. Giới thiệu môn học em yêu thích:

   - Môn học em yêu thích nhất là môn Toán.

   c. Giới thiệu làng (xóm, bản,ấp, sóc, phố) của em:

   - Nơi ở hiện nay của em là khu phố 5, phường Phú Khương thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.  

shoppe