Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu:Từ chỉ sự vật.Kiểu câu Ai là gì? - Soạn tiếng việt lớp 2

   Câu 1: Viết đúng từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối) dưới mỗi tranh 1-1. Gợi ý:

   Quan sát các tranh, xem tranh vẽ gì, em dùng từ ghi lại nội dung (nghĩa của nó) chỉ tên các tranh ấy.

   Từ chỉ người: bộ đội, công nhân.

   - Đồ vật: ô tô, máy bay

   - Con vật : con voi, con trâu

   - Cây cối: cây dừa, cây mía

   Câu 2: Gạch chân các từ ( hoặc tô màu ô chữ) chỉ sự vật có trong bảng sau:

bạn thân yêu thước kẻ dài
quý  cô giáo chào  thầy giáo
bảng nhớ học trò viết
đi nai dũng cảm cá heo
phượng vĩ đỏ sách xanh

 

    - Em gạch dưới các từ hoặc tô màu các từ sau:

   bạn, thước kẻ, cô giáo, thầy giáo, bản , học trò, nai, cá heo, phượng vĩ, sách.

    Câu 3: Đặt câu theo mẫu dưới đây: 

    Ai (hoặc cái gì, con gì?) là gì?

​​​​​​​​​​​​​​   - Bố của em là kỹ sư chế tạo máy.

   - Mẹ của em là cô giáo Tiểu học.

   - Bạn Mỹ Hằng là học sinh lớp 2C.

   - Cái thước kẻ làm bằng gỗ.

​​​​​​​​​​​​​​   Ai (hoặc cái gì, con gì) là gì?

   Gợi ý:

   Đọc bài tập 4 trang 11 “Vở bài tập Tiếng Việt”, em sẽ thấy, bài tập chỉ yêu cầu em điền vào chỗ trống một vế câu để hoàn chỉnh câu. Dựa vào bài tập 3 đã làm em chỉ cần điền vào một vế “là gì” hoặc “ai” (cái gì, con gì) là được.

   Em có thể điền như sau:

   - Em là học sinh lớp 2A trường Tiểu học phường 5, thị xã Bến Tre.

   - Cái thước kẻ bằng nhựa tổng hợp này là đồ dùng học tập thân thiết của em.

 

shoppe