Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu:Mở rộng vốn từ.Từ ngữ về tình cảm.Dấu phẩy - Soạn tiếng việt lớp 2

     1. Dùng mũi tên nối các tiếng sau thành những từ có 2 tiếng rồi ghi tiếp vào dòng dưới.

   1-1. Gợi ý:

   Dựa vào mẫu đã cho, em lần lượt thử nối các tiếng lại với nhau (nối cả hai chiều) đọc lên thấy có nghĩa là được, không có nghĩa em loại ra.

   yêu mến, mến yêu, thương yêu, yêu thương, yêu quý, kính yêu, quý mến, quý yêu, thương mến, mến thương, kính mến, yêu kính.

   2. Chọn từ ngữ thích hợp rồi điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh.

   a) Cháu kính yêu ông bà.

   b) Con yêu thương cha mẹ.

   c) Em yêu quý anh chị.

   3. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

   a) Chăn màn, quần áo được xếp gọn gàng.

   b) Giường tủ, bàn ghế được kê ngay ngắn.

   c) Giày dép, mũ nón được để đúng chỗ.

shoppe