Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu:Kiểu câu Ai là gì? Khẳng định , phủ định - Soạn tiếng việt lớp 2

   1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm

   a. Em là học sinh lớp 2

   Đặt câu hỏi: Ai là học sinh lớp 2?

   Hoặc: Học sinh nào học lớp 2?

   b. Môn học em yêu thích là Tiếng Việt.

    Đặt câu hỏi: Môn học nào em yêu thích?

   Hoặc: Em yêu thích môn học nào?

   2. Ghi lại tên, số lượng, tác dụng của mỗi đồ dùng học tập được vẽ ẩn trong bức tranh trang 23 “Vở bài tập Tiếng Việt, tập 1”.

   2-1, Gợi ý

   Để ghi lại đúng tên, số lượng tác dụng của mỗi đồ dùng học tập được vẽ ẩn trong bức tranh, em cần quan sát kỹ bức tranh từ trái sang phải (hoặc ngược lại) phát hiện được đồ dùng học tập nào, ghi ra giấy...

   2-2, Thực hành

   Trong bức tranh gồm có:

   - 4 quyển vở (quyển tập) dùng ghi bài để học.

  - 3 chiếc cặp sách dùng để đựng sách vở, đồ dùng học tập.

  - 2 lọ mực để chấm bút viết.

  -1 thước kẻ.

  - 1 êke để đo và kẻ đứng thẳng, kẻ các góc.

  -1 compa để vẽ vòng tròn.

shoppe