Đăng ký

Soạn bài Luyện tập viết biên bản

1,800 từ Soạn bài

ÔN TẬP LÍ THUYẾT

1. Biên bản nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Mục đích của biên bản là ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra một cách trung thực, chính xác, đầy đủ để dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế làm cơ sở cho các nhận định kết luận và các quyết định xử lí.

2. Người viết biên bản cần phải có trách nhiệm và thái độ như thế nào?

Trả lời:

Người viết biên bản cần phải có trách nhiệm và ghi chép trung thực, đầy đủ, không suy diễn chủ quan.

3. Nêu bố cục phổ biến của biên bản.

Trả lời:

Bố cục phổ biến của biên bản

Biên bản gồm các mục sau:

- Phần mở đầu (phần thủ tục): Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với biên bản sự vụ hành chính), tên biên bản, địa điểm thời gian, thành phần tham dự và chức trách của họ).

- Phần nội dung: Diễn biến và kết quả của các sự việc.

- Phần kết thúc: Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên các thành  viên.

4. Lời văn và cách trình bày một biên bản có gì đặc biệt?

Lời văn và cách trình bày biên bản cần ngắn gọn, đầy đủ và chính xác.

LUYỆN TẬP

1. Lớp 9A vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ Văn, phấn đấu để cuối năm học có 100% học sinh đạt yêu cầu, trong đó 60% đạt loại khá, giỏi.

Hãy viết biên bản cho cuộc họp ấy dựa vào các tình tiết sau đây.

Trả lời:

Dựa vào các sự kiện của hội nghị, có thể ghi lại nội dung, diễn biên và kết quả của hội nghị đó như sau:

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM,

HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN CỦA LỚP 9A

-     Khai mạc lúc 10 giờ ngày... tháng... năm...

-     Địa điểm: lớp 9A.

Thành phần tham dự: toàn thế các thành viên của lớp; đại biểu các lớp 9B, 9C; cô Lan, giáo viên bộ môn Ngữ văn.

Nội dung và tiến trình hội nghị:

1)  Cô Lan khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị:

-     Mục đích: tìm biện pháp để học tốt môn Ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 100% đạt yêu cầu; trong đó 60% khá, giỏi.

-     Nội dung:

+ Lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ văn trong thời qua. + Các bạn học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm (Thu Nga, Thúy Hà). + Tập thể lớp trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu.

2)  Bạn Huệ, lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học tập môn Ngữ văn:

-     Nhiều bạn chưa đọc kỹ văn bản, chuẩn bị còn sơ sài.

-     Nhiều bạn chưa làm hết bài tập, nhất là bài tập phần Tiếng Việt và Tập làm văn.

-     Nhiều bạn chưa biết cách làm thế nào để viết một bài văn hay. Bài viết còn sai chính tả, ngữ pháp, lan man, xa đề.

-     Kết quả: khá, giỏi: 40%; trung bình: 50%; yếu: 10%.

3)  Các báo cáo kinh nghiệm và thảo luận

a)  Kinh nghiệm của bạn Thu Nga

-    Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản, sau đó mới chuẩn bị bài.

-    Phải cố gắng tưởng tượng, liên tưởng, đào sâu suy nghĩ để có cảm xúc và phát hiện ra ý độc đáo.

-    Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các bài tập luyện nói, luyện viết.

b)  Kinh nghiệm của bạn Thúy Hà

-    Mỗi văn bản có những nét độc đáo riêng, phải tìm cho ra nét độc đáo đó.

-    Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học.

-    Nắm chắc cách làm bài theo từng loại cụ thể. Dành thời gian hợp lí đọc kĩ đề bài để xác định yêu cầu của mỗi bài viết.

-    Nhất thiết phải làm dàn ý trước khi viết.

-    Khi viết, cần chủ động và diễn đạt theo cách của mình, tránh lệ thuộc bài mẫu.

c)   Những ý kiến trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu.

4)  Cô Lan tổng kết

-     Phải đọc kĩ văn bản, Tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì, nói bằng cách nào, thái độ ra sao.

-     Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết sử dụng tư liệu khi làm bài.

-     Rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng.

-     Soạn bài và làm bài tập đầy đủ, chu đáo.

-     Khi làm bài, phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc.

-         Cô tỏ ý tin tưởng vào kết quả phấn đấu của cả lớp, chúc lớp học tốt môn Ngữ văn và các môn học khác.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Chủ tọa                                 Thư ký

(Họ tên và chữ kí)                   (Họ tên và chữ kí)

2. Hãy ghi lại biên bản họp lớp tuần vừa qua.

Trả lời:

TRƯỜNG THCS...

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHI ĐỘI LỚP... 

Tuần:...

-     Khai mạc lúc ... giờ .. ngày ... tháng ... năm...; tại lớp...

-     Thành phần tham dự: số người có mặt, vắng mặt, đại biểu.

-     Lí do cuộc họp: giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chủ tọa:  

Thư kí:...................

Nội dung và diễn biến của cuộc họp:

1)  Chủ tọa trình bày ý nghĩa của việc giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn, tiêu chuẩn đối với người được giới thiệu, cách giới thiệu và chọn lựa.

2)  Các đội viên phát biểu, giới thiệu, phân tích và thảo luận.

3)  Biểu quyết danh sách giới thiệu.

4)  Chủ tọa khẳng định kết quả cuộc họp và tuyên bố bế mạc.

Chủ tọa                                                       Thư kí

(Họ tên và chữ kí)                                         (Họ tên và chữ kí)

TRƯỜNG THCS...

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SƠ KÊT THI ĐUA

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11)

CỦA CHI ĐỘI LỚP 9A

Khai mạc lúc ... giờ ... ngày ... tháng .. năm...; tại lớp 9A.

-   Lí do cuộc họp:............

-  Thành phần cuộc họp:.....................

-   Chủ tọa và thư kí cuộc họp:.............

Nội dung và tiến trình cuộc họp:

1. Bạn Hồng Trang, Chi đội phó, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp, đại biểu và nội dung cuộc họp.

2. Bạn Thu Nga, Chi đội trưởng, báo cáo kết quả đợt thi đua...

3. Những ý kiến thảo luận, bổ sung.

4. Cô giáo Hồng Nhung, Tổng phụ trách Đội tuyên dương, khen thưởng các bạn có nhiều thành tích trong đợt thi đua.

Cuộc họp kết thúc lúc ... giờ.

Chủ tọa                                            Thư kí

(Họ tên và chữ kí)                  (Họ tên và chữ kí)

shoppe