Đăng ký

luyện tập viết biên bản

2,299 từ Văn mẫu

Câu 1. Lớp 9A vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ Văn, phấn đấu để cuối năm học có 100% học sinh đạt yêu cầu, trong đó 60% đạt loại khá, giỏi.

Hãy viết biên bản cho cuộc họp ấy dựa vào các tình tiết sau đây.

   Dựa vào các sự kiện của hội nghị, có thể ghi lại nội dung, diễn biến và kết quả của hội nghị .đó như sau;

                               CỘNG HOÀ XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI  KINH NGHIỆM,
                              HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN CỦA LỚP 9A

 - Khai mặc lúc 10 giờ ngày... tháng... năm...

 - Địa điểm: lớp 9A.

 Thành phần tham dự: toàn thế các thành viên của lớp; dại biểu các lớp 9B, 9C; cô Lan, giáo viên bộ môn Ngữ văn.

  Nội dung và tiến trình hội nghị:

1) Cô Lan khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị:

    - Mục đích: tìm biện, pháp để học tốt môn Ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 100% đạt yêu cầu; trong đó 60% khá, giỏi.

   - Nội dung:

        + Lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ văn trong thời qua.

       + Các bạn học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm (Thu Nga, Thúy Hà)

       + Tập thể lớp trao đổi, bổ sung và đề ra chi  tiêu phấn đấu

2) Bạn Huệ, lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học tập môn ngữ văn: 

   - Nhiều bạn chưa đọc kĩ văn bản, chuẩn bị còn sơ sài.

   - Nhiều bạn chua làm hết bài tập, nhất là phần tiếng việt và tập làm văn

   - Nhiều bạn chưa biết cách làm thế nào để viết một bài văn hay. Bài viết còn sai chính tả, ngữ pháp,lan man, sai đề 

- Kết quả: khá,giỏi: 40%; trung binh; 50%; yếu: 10%.

3) Cac báo cáo kinh nghiệm và thảo luận

   a) Kinh nghiệm của bạn Thu Nga

       - Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản, sau đố mới chuẩn bị bài.

    - Phải cố gắng tưởng tượng, liên tưởng, dào sâu sùy nghĩ để có cảm xúc và phát hiện ra ý độc đáo.

    - Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các bài tập luyện nói, luyện viết.

   b) Kinh nghiệm của bạn Thúy Hà

    - Mỗi văn bản có những nét độc đáo riêng, phải tìm cho ra nét độc đáo đố.

    - Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học.

    - Nắm chắc cách làm bài theo từng loại cụ thể. Dành thời gian hợp lí đọc kĩ đề bài để xác định yêu cẩu của mỗi bài viết.

    - Nhất thiết phải làm dàn ý trước khi viết.

    - Khi viết, cần chủ động và diễn đạt theo cách của mình, tránh lệ thuộc bài mẫu.

   c) Những ý kiến trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phân đấu 

 4) Cô Lan tổng kết 

   - Phải đọc kĩ vãn bản, Tìm hiểu xem tác giả muôn nói gì, nói bằng cách nào, thái độ ra sao.

   - Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết sử dụng tư liệu khi làm bài.

   - Rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khá năng liên tướng, tưởng tượng.

   - Soạn bài và làm bài tập đầy đủ, chu đáo.

   - Khi làm bài, phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng viết mạch lạc, trong sáng, cố cảm xúc.

   - Cô tỏ ý tin tưởng vào kết quả phân đâu của cả lớp, chúc lớp học tốt môn Ngữ văn và các môn học khác.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

              Chủ tọa                                                                                                      Thư kí

          (Họ tên và chữ ki)                                                                                  (Họ tên và chữ ki)  

Câu 2. Hãy ghi lại biên bản họp lớp tuần vừa qua.

TRƯỜNG THCS...

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

                                              BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHI ĐỘI LỚP... 

                                                                   Tuần:...

-   Khai mạc lúc ... giờ .. ngày ... tháng ... năm...; tại lớp...

-     Thành phần tham dự: số người có mặt, vắng mặt, đại biểu.

-     Lí do cuộc họp: giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chủ tọa:  

Thư kí:...................

Nội dung và diễn biến của cuộc họp:

1)  Chủ tọa trình bày ý nghĩa của việc giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn, tiêu chuẩn đối với người được giới thiệu, cách giới thiệu và chọn lựa.

2)  Các đội viên phát biểu, giới thiệu, phân tích và thảo luận.

3)  Biểu quyết danh sách giới thiệu.

4)  Chủ tọa khẳng định kết quả cuộc họp và tuyên bố bế mạc.

             Chủ tọa                                                                                       Thư kí

      (Họ tên và chữ kí)                                                                      (Họ tên và chữ kí)

TRƯỜNG THCS...

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

                                               BIÊN BẢN CUỘC HỌP SƠ KÊT THI ĐUA

                                      CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11)

                                                          CỦA CHI ĐỘI LỚP 9A

Khai mạc lúc ... giờ ... ngày ... tháng .. năm...; tại lớp 9A.

-   Lí do cuộc họp:............

-  Thành phần cuộc họp:.....................

-   Chủ tọa và thư kí cuộc họp:.............

Nội dung và tiến trình cuộc họp:

1. Bạn Hồng Trang, Chi đội phó, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp, đại biểu và nội dung cuộc họp.

2. Bạn Thu Nga, Chi đội trưởng, báo cáo kết quả đợt thi đua...

3. Những ý kiến thảo luận, bổ sung.

4. Cô giáo Hồng Nhung, Tổng phụ trách Đội tuyên dương, khen thưởng các bạn có nhiều thành tích trong đợt thi đua.

Cuộc họp kết thúc lúc ... giờ.

        Chủ tọa                                                                                                Thư kí

(Họ tên và chữ kí)                                                                              (Họ tên và chữ kí)