Đăng ký

Soạn bài Luyện tập về từ ghép từ láy - Soạn tiếng việt lớp 4

Luyện tập về từ ghép và từ láy

1. So sánh hai từ ghép:

Bánh trái:  nghĩa tổng hợp (vì nó chỉ chung các loại bánh).

Bánh rán: có nghĩa phân loại (vì nó chỉ một loại nhỏ thuộc phạm vi của tiếng thứ nhất).

2. Phân loại từ ghép:

a)  Từ ghép  nghĩa phân loại: xe điện, xe đạp, tàu hỏa, đường ray, máy bay.

b)  Từ ghép cố nghĩa tống hợp: ruộng đồng, làng xóm, núi non, gò đống, bãi bờ, hình dạng, màu sắc.

3.  Xếp các từ láy vào nhóm thích hợp:

a) Từ láy hai tiếng giống nhau ở âm đầu: nhút nhát.

b) Từ láy hai tiếng giống nhau ở vần: lạt xạt, lao xao.

c) Từ láy hai tiếng giống nhau ở âm đầu và vần: rào rào, he hé.

shoppe